Afdruk

Informatie volgens § 5 TMG

Algemeen directeur

Oliver Guthmann

Neem contact met ons op

Tel. +49 (0) 9122 630 9199

Fax +49 (0) 911 698032

E-mail: info@plasmamedicalsystems.com

Registreren

Inschrijving in het handelsregister.

Rechtbank van inschrijving: Lokale rechtbank Koblenz

Registratienummer: HRB 23305

Omzetbelasting identificatienummer volgens §27a omzetbelastingwet

NL 283159772

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud

De informatie is uitsluitend bedoeld ter informatie van professionals in de gezondheidszorg (bijv. artsen, tandartsen, dierenartsen). De inhoud van onze pagina’s is met de grootste zorg gemaakt. We kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn we verplicht volgens § 7 para.1 TMG is verantwoordelijk voor zijn eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren in overeenstemming met de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat kennis wordt genomen van een specifieke inbreuk. Zodra we ons bewust worden van dergelijke inbreuken, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud van derden. De respectieve aanbieder of exploitant van de pagina’s is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gekoppelde pagina’s. De gelinkte pagina’s werden op het moment van koppelen gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Als we ons bewust worden van wettelijke overtredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De inhoud en werken die door de sitebeheerders op deze pagina’s zijn gemaakt, vallen onder het Duitse auteursrecht. Reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé-, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Inhoud van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Mocht u zich desondanks bewust worden van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als we ons bewust worden van wettelijke overtredingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Gegevensbescherming

Het gebruik van onze website is over het algemeen mogelijk zonder persoonsgegevens te verstrekken. Voor zover op onze website persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

De exacte gegevensbeschermingsregels van onze site vindt u op …

Informatie, verwijdering en blokkering

U hebt te allen tijde recht op gratis informatie, correctie, blokkering en, indien nodig, verwijdering van uw opgeslagen gegevens. Neem per e-mail contact met ons op:

info[at]plasmamedicalsystems.com of stuur uw verzoek per post naar plasma MEDICAL SYSTEMS® GmbH, Dienethaler Str. 28, 56377 Nievern, Duitsland.

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toesturen van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op bovenstaande adressen.

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies (tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter eerst ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren.

Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren. We willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren. We willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/. Merk op dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code “gat._anonymizeIp();” om te zorgen voor een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking).

Dit privacybeleid is naar eer en geweten opgesteld in overeenstemming met de specificaties van Google, maar we kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de inhoud.

Beeldrechten

De afbeeldingen binnen dit domein/deze pagina worden beschermd door auteursrecht of andere industriële eigendomsrechten en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht. Alle beeldrechten, met uitzondering van de onderstaande namen, zijn in handen van de respectieve fabrikant of zijn vertegenwoordiger © WavebreakMediaMicro – Fotolia.com, © Photographee.eu- Fotolia.com, © chalabala – Fotolia.com, © CandyBox Images – Fotolia.com

Platform voor consentbeheer door Real Cookie Banner